Respektujeme naši pověst a naši tradici – a pokračujeme v budování centra jedinečné kvality, kde mají všichni zaměstnanci pocit, že je vyslechneme. Kde všichni nesou odpovědnost a mají podporu v tom, aby každý den vytvářeli příležitosti a měli úspěch.

Poslání naší společnosti

Snažíme se neustále rozšiřovat, povzbuzovat a inspirovat
příležitosti k růstu – pro nás samotné, naše klienty a komunity, ve kterých žijeme.

Dosahujeme kolektivního úspěchu:
Zaměřením na růst v našich klíčových podnicích
Reinvestováním do našeho diverzifikovaného portfolia
Vytvářením hodnoty pro akcionáře

Kdo jsme a jak inspirujeme

Jsme jedinečná komunita – máme rozličný talent, ale jsme jednotní v naší snaze společně tvořit, společně čelit výzvám a společně růst. Naše hodnoty nás motivují, abychom podporovali, poháněli a inspirovali nové způsoby přeměny možností v realitu. Naše kompetence definují chování určující, kým jsme, co nás inspiruje a jak my inspirujeme ostatní k úspěchu.

Inspirativní hodnoty, které povolují uzdu kreativitě i příležitostem

PODPORA ZAMĚSTNANCŮ

Společně budeme podporovat růst všech našich zaměstnanců prostřednictvím správného prostředí, zdrojů a uznání.

PROKAZUJEME INTEGRITU

Pracujeme čestně, jsme důvěryhodní, plníme sliby a žijeme podle kodexu obchodního chování a etiky společnosti Matthews International.

ŽIJEME V DUCHU MATTHEWS

Jsme nadšení, kreativní, týmoví hráči; komunikujeme a spolupracujeme s našimi partnery, abychom mohli činit zásadní rozhodnutí; víme, že každý z nás má pravomoci a jedná jako vlastník podniku.

INOVUJEME

Nasloucháme našim zákazníkům a vyvíjíme nové produkty a služby; vždy hledáme lepší způsob; řešení dosahujeme pomocí vynalézavosti a kreativity.

NAŠE NEJLEPŠÍ „JÁ“

Plníme závazky, stavíme se čelem k problémům a řešením našich zákazníků a vždy děláme to, co je správné.

PODPORA ZAMĚSTNANCŮ

Společně budeme podporovat růst všech našich zaměstnanců prostřednictvím správného prostředí, zdrojů a uznání.

PROKAZUJEME INTEGRITU

Pracujeme čestně, jsme důvěryhodní, plníme sliby a žijeme podle kodexu obchodního chování a etiky společnosti Matthews International.

ŽIJEME V DUCHU MATTHEWS

Jsme nadšení, kreativní, týmoví hráči; komunikujeme a spolupracujeme s našimi partnery, abychom mohli činit zásadní rozhodnutí; víme, že každý z nás má pravomoci a jedná jako vlastník podniku.

INOVUJEME

Nasloucháme našim zákazníkům a vyvíjíme nové produkty a služby; vždy hledáme lepší způsob; řešení dosahujeme pomocí vynalézavosti a kreativity.

NAŠE NEJLEPŠÍ „JÁ“

Plníme závazky, stavíme se čelem k problémům a řešením našich zákazníků a vždy děláme to, co je správné.

PŘIPOJTE SE K NAŠÍ SÍTI TALENTŮ

Zadejte svou e-mailovou adresu a řekněte nám něco o sobě. Budeme vás informovat o pracovních příležitostech a událostech, které odpovídají vašim zájmům.

Jste již členem?

PŘIPOJTE SE K NAŠÍ SÍTI TALENTŮ

Zadejte svou e-mailovou adresu a řekněte nám něco o sobě. Budeme vás informovat o pracovních příležitostech a událostech, které odpovídají vašim zájmům.

Jste již členem?